Bezpieczeństwo w hotelach – jak je zachować?

sypialnia latem

Branża hotelarska stale się rozwija. Powstają coraz to nowe budynki przeznaczone na hotele czy pensjonaty z nowymi technologiami i udogodnieniami, by każdy podróżnik czuł się w nich jak w domu, a nawet lepiej.

Choć każdy hotel w jakimś stopniu się od siebie różni i zapewnia inne udogodnienia, to niewątpliwie w każdym z nich najważniejsze powinno być bezpieczeństwo gości.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w hotelu

W miejscach publicznych, w których przez dłuższy czas przebywa dużo nieznanych sobie ludzi, bezpieczeństwo ściśle wiąże się z prywatnością. W hotelach istotne jest to, by każdy gość miał zapewnioną własną przestrzeń. Dotyczy to nie tylko dostania pokoju, do którego jedynie zameldowany gość będzie miał dostęp (co jest logiczne), ale także urzędowania w tym pokoju na własnych zasadach (oczywiście zgodnych z regulaminem).

W wielu hotelach często znajdują się bardzo cienkie ściany, które przepuszczają dźwięk z sąsiednich pokoi, co już narusza prywatność, ale czasem zdarza się też tak, że rozmieszczenie hotelowego monitoringu w małym lub większym stopniu ingeruje w prywatność choćby przez podgląd do okien znajdujących się w pokojach.

Goście hotelowi bardzo często oczekują, że personel zapewni im bezpieczeństwo i prywatność. Mogą oni również zażądać, by nikt nie naruszał ich spokoju, ale oni sami również muszą stosować się do zaleceń, czyli przestrzegać wszystkich zakazów (np. palenia papierosów w pokojach) i nakazów (przestrzegania ciszy nocnej).

Podobnie sprawa wygląda z zabezpieczeniem prywatnych rzeczy. Każdy pokój powinien mieć sprawny i ciężki do rozbrojenia zamek. Tak samo okna powinny mieć swoje zabezpieczenia, a balkony powinny mieć ciężkie do wspinaczki wykończenie. Dodatkowo zawsze można poprosić personel o zabezpieczenie dokumentów czy innych ważnych przedmiotów w sejfie – jeśli nie znajduje się on w pokoju.

Odgórne procedury

Wymienione wyżej zasady w głównej mierze dotyczą indywidualnego rozporządzania hotelem. Natomiast istnieją pewne procedury, do których musi stosować się każdy hotel. Są to zasady ściśle powiązane z wymaganiami PPOŻ dla hoteli, które nakazują:

  • Umieszczanie widocznych oznakowani drogi ewakuacyjnej;
  • Zamieszczanie w regulaminie czy na korytarzach informacji dotyczących działań podczas pożaru, kradzieży i innych niebezpieczeństw;
  • Umieszczanie gaśnicy pożarowej co kilkadziesiąt metrów na korytarzu lub w pokojach
  • Wybieranie mebli (czy to w pokojach, czy w innych miejscach hotelu) ciężko zapalnych, które w razie pożaru nie przyczynią się do rozprzestrzenienia ognia i utrudnienia drogi ucieczki;
  • Systematyczne sprawdzanie wszystkich urządzeń elektrycznych, które mogłyby wywołać spięcie.

Jak unikać niebezpiecznych sytuacji?

W tym aspekcie ważne jest to, by zachowywać bezpieczeństwo na co dzień. W wielu hotelach znajduje się monitoring, natomiast kluczem do sukcesu jest jego systematyczne sprawdzanie i zgłaszanie podejrzanych zachowań.

Dbać o wszelkie bezpieczeństwo mogą również inne urządzenia, takie jak czujniki dymu czy ruchu, które w większych obiektach są właściwie niezbędne.

Ponadto każdy członek personelu powinien być przeszkolony z zasad BHP i umieć reagować w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Wielu gości nie zdaje sobie sprawy z czyhających zewsząd zagrożeń, dlatego to personel powinien dbać o bezpieczeństwo na każdym poziomie.

Higiena a bezpieczeństwo

Z dbaniem o bezpieczeństwo w hotelu ściśle wiąże się utrzymywanie prawidłowej czystości i higieny nie tylko w pokojach, ale też w pomieszczeniach wspólnych, na korytarzach czy w kuchni. Zwłaszcza w dobie pandemii istotna jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i przedmiotów przeznaczonych do ogólnego użytku.

sklep meblowy Bytów

Niebezpieczeństwo zachorowania czy zatrucia jest duże w dzisiejszych czasach, dlatego tym bardziej należy dbać o gości hotelowych i zapewniać im pobyt w zgodzie ze wszystkimi sanitarnymi wymogami.

Można więc zauważyć, że zapewnienie bezpieczeństwa w hotelu wymaga podjęcia wielu działań nie tylko ze strony gości czy pracowników, ale także właścicieli. Wszyscy musimy być świadomi tego, że przebywając poza domem, w miejscu publicznym czyha na nas wiele niebezpieczeństw dnia codziennego, z którymi możemy sobie poradzić jeśli będziemy pamiętać o ryzyku.

Posted in