Ubezpieczenia chronią przed skutkami negatywnych zdarzeń

Ubezpieczenia chronią przed skutkami negatywnych zdarzeń

     Przez całe swoje dorosłe życie musimy wydawać pieniądze na różnego rodzaju ubezpieczenia. Część ubezpieczeń jest obowiązkowa, część jest wykupowana dobrowolnie. Ubezpieczamy się na życie, od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczamy samochody, mieszkania, domy. Przed wyjazdem na wakacje coraz częściej ubezpieczamy swój bagaż. Przedstawiciele niektórych zawodów wykupują ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem. Zagraniczne gwiazdy zapoczątkowały trend na wycenianie wartości swojego ciała. Powoli ta moda dociera również do Polski. Nasi celebryci też wykupują ubezpieczenia różnych części swojego ciała. Ubezpieczają swoje nogi, biust.

Z jednej strony składki ubezpieczeniowe pochłaniają sporą część naszych pieniędzy, ale z drugiej strony wykupując ubezpieczenie zapewniamy sobie spokojny sen. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu nie będziemy narażeni na dodatkowe koszty związane z jakimś przykrym zajściem związanym z przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczenia chronią nas przed skutkami negatywnych zdarzeń. Oczywiście żadne ubezpieczenie nie zapewni nam zdrowia, nie uchroni nas przed nieszczęśliwym wypadkiem, ale mocno zminimalizuje ryzyko pojawienia się kłopotów finansowych. Wykupując ubezpieczenie przenosimy ryzyko finansowe na towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają obowiązku ubezpieczać każdego i mogą odmówić ubezpieczenia, jeżeli uważają, że zawarcie umowy jest dla ubezpieczyciela zbyt ryzykowne lub gdy kwota ubezpieczenia przekraczałaby realną wartość przedmiotu ubezpieczenia. Na przykład nie można ubezpieczyć się na wypadek choroby, jeżeli już nastąpiło zachorowanie. Jeżeli podpiszemy z ubezpieczycielem polisę ubezpieczeniową, opłacimy składki i w czasie trwania ubezpieczenia nastąpi zdarzenie, od którego jesteśmy ubezpieczeni to możemy liczyć na wypłatę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kwoty wypłacanych odszkodowań są różne, w zależności od zdarzenia. Możemy liczyć na 100% kwoty ubezpieczenia lub tylko na kilka czy kilkanaście procent z kwoty, na jaką zawarto ubezpieczenie. Jeżeli w wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległo ciało lub zdarzenie wywołało rozstrój zdrowia to naprawienie szkody obejmuje wszelkie niezbędne koszty. Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczony utracił częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy to można żądać w ramach odszkodowania wypłacenia renty. W skrajnych przypadkach, gdy osoba posiadająca ubezpieczenie na życie zmarła to może być wypłacane osobom uprawnionym odszkodowanie w wysokości 100% ubezpieczenia. Osoby, które mają wykupione nieobowiązkowe ubezpieczenie Auto Casco i ich samochód uległ zniszczeniu to w ramach odszkodowania ubezpieczyciel ponosi koszty naprawy samochodu lub w przypadku całkowitej kasacji auta wypłaca właścicielowi polisy równowartość pojazdu. Jeżeli z jakiegoś powodu osoba ubezpieczona ma problemy z uzyskaniem kwoty odszkodowania to może zlecić to profesjonalnej firmie, która pomaga osobom poszkodowanym oraz ich bliskim wyegzekwować od firm ubezpieczeniowych należne świadczenia i odszkodowania.